đó là tùy anh em không níu kéo anh nữa muốn gặp chứ tùy anh thôi
  • jdj4891
  • テキスト(77字)
  • ベトナム語 韓国語
  • 150 P
完了
リクエスト内容
原文
đó là tùy anh em không níu kéo anh nữa
muốn gặp chứ 
tùy anh thôi
翻訳 (1)
saigon
·
1ヶ月前
그것은 당신에게 달렸어요. 저는 당신을 붙잡지 않아요.
만나고 싶어요.
당신에게 달렸어요.
0
العربية Italiano Bahasa Indonesia Nederlands Svenska Español Kiswahili ไทย Tagalog Čeština Türkçe Deutsch हिन्दी, हिंदी suomi français Tiếng Việt Português Polski Bahasa Melayu Русский 日本語 中文(简体) 中文(繁體) English 한국어