đó là tùy anh em không níu kéo anh nữa muốn gặp chứ tùy anh thôi
  • jdj4891
  • テキスト(77字)
  • ベトナム語 韓国語
  • 150 P
完了
リクエスト内容
原文
đó là tùy anh em không níu kéo anh nữa
muốn gặp chứ 
tùy anh thôi
翻訳 (1)
그것은 당신에게 달렸어요. 저는 당신을 붙잡지 않아요.
만나고 싶어요.
당신에게 달렸어요.
0
العربية Italiano Indonesia Nederlands Svenska Español Kiswahili ภาษาไทย Tagalog Čeština Türkçe Deutsch हिन्दी, हिंदी suomi français Tiếng Việt Português Polski Bahasa Melayu Русский 日本語 中文(简体) 中文(繁體) English 한국어